Zarząd i Statut

Krzysztof Dmoch
Prezes Zarządu
Agnieszka Dmoch
Skarbnik
Anna Misiak
Sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Liczą się ludzie

Agnieszka Skomiał
Przewodniczący
Iwona Sochańska
Członek