SDS Czubin

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie Typ A i B jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B).

Placówka zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji programu aktywizacji uczestnika (Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego) dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych osoby niepełnosprawnej, określającego zalecenia, co do stosowania odpowiednich form terapii w szczególności: prowadzenia treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługowych i zaradności osobistej, socjo- i psychoterapii, terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, usprawniania, organizacji czasu wolnego.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45

Zobacz naszą galerię
Aktualności ŚDS Czubin

Przykładowy wpis ŚDS 1

19 kwietnia, 2020|Możliwość komentowania Przykładowy wpis ŚDS 1 została wyłączona

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo [...]

Przykładowy wpis ŚDS 2

19 kwietnia, 2020|Możliwość komentowania Przykładowy wpis ŚDS 2 została wyłączona

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo [...]

Przykładowy wpis ŚDS 3

19 kwietnia, 2020|Możliwość komentowania Przykładowy wpis ŚDS 3 została wyłączona

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo [...]