Pracownie

Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności i zdolności, które są realizowane na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji oraz dopasowane są do indywidualnych możliwości uczestników.
Usprawniane są zdolności manualne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała oraz grafomotoryka są realizowane poprzez metody tj. rysunek i malarstwo (nauka kolorowania, kalkowania i nanoszenia farb konturowych oraz zamalowywania powstałych pól, wykonywanie prac za pomocą kredek, suchych pasteli, plasteliny, malowanie na szkle i ceramice tj. słoiki, wazoniki).
Kolejną techniką jest papieroterapia, w skład, której wchodzi opanowanie podstawowych operacji tj. wydzieranie, ugniatanie, naklejanie oraz wykonywanie prac plastycznych z kolorowej bibuły i plasteliny. Ulubioną techniką uczestników jest zdobienie powierzchni szklanych i drewnianych metodą decoupage, jest to zastosowanie różnego rodzaju materiałów, zapoznanie z różnorodnością lakierów, płynów, klei i ich zastosowaniem w połączeniu z w/w. materiałami oraz zastosowanie technik – stosownie do materiału (szkło, drewno, ceramika). Doskonali się prace z materiałów wtórnych tj. skórka i materiał, polega na wycinaniu i tworzeniu własnych kompozycji.
Zajęcia pracowni plastycznej uczą wzajemnej współpracy w grupie i niesienia pomocy innym, kształtowania nawyków, umiejętności oraz zachowań wynikających z programu terapii i indywidualnego programu rehabilitacji uczestników. Mają na celu także wdrażanie do prac porządkowych w pracowni i na terenie ośrodka tj. zamiatanie, ścieranie kurzy, mycie podłóg. Wszystkie wykonywane prace, czynności mają na celu w głównej mierze podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz dbałości o porządek w miejscu pracy i higienę osobistą.

Pracownia botaniczno – bukieciarska

Zajęcia w pracowni botaniczno – bukieciarskiej mają na celu uwrażliwianie na otaczającą nas przyrodę, poznawanie prac wstępnych i zakończeniowych służących dobru i zaspokojeniu potrzeb człowieka. Uczestnicy uczą się przesadzania i szczepienia kwiatów balkonowych, domowych oraz sposobu ich pielęgnacji w okresie letnim i zimowym.Duży nacisk kładzie się na prace porządkowo – gospodarcze w wyznaczonym terenie. Wykorzystuje się zdolności i umiejętności w przetwarzaniu środowiska przyrodniczego na własny użytek (kompozycje z żywych oraz suszonych roślin).Poza pracami ogrodowymi uczestnicy w pracowni botaniczno – bukieciarskiej wykonują prace na materiale dydaktycznym tj. bibuła, papier kolorowy, bloki, kredki, farby. Wykonywane są również pocztówki okolicznościowe (święta), wydzieranki, wyklejanki.

Pracownia kulinarna

Zajęcia kulinarne prowadzone są w dużej kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Uczestnicy poznają czynności kulinarne wymagające połączenia teorii z praktyką w celu wykonania poszczególnych potraw.W pracowni przygotowywane są posiłki różnych kuchni światowych – dużym zainteresowaniem cieszą się potrawy włoskie, chińskie oraz tradycyjne polskie.Uczestnicy uczą się kelnerowania i nakrywania do stołu, odpowiedniego zachowania się podczas posiłku, a także zasad zdrowego żywienia. Zajęcia oparte są na metodzie dotykowej, słuchowej, największy nacisk kładziony jest na pracę samodzielną w praktyce w celu kształcenia i doskonalenia strony manualnej i intelektualnej.Osoby, które uczestniczą w zajęciach tej pracowni uczą się obsługi różnych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych w codziennym przygotowaniu potraw, są to m.in. zmywarka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, piekarnik, toster, kuchenka elektryczna oraz gofrownica.Gdy zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy wówczas przygotowywane są potrawy charakterystyczne dla tych świąt, dekorowane są stoły oraz prowadzone są rozmowy jak odpowiednio zaserwować posiłek wedle tradycji.Zajęcia prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego wzmacniają poczucie własnej wartości, a także wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności zaradności życiowej, uczą współpracy w grupie i odnajdywania się w niełatwych sytuacjach.

Pracownia muzyczno – komputerowa

Zajęcia terapeutyczne w pracowni muzyczno – komputerowej prowadzone są za pomocą różnorodnych metod dostosowanych do potrzeb i wymagań osób z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia. Zajęcia przebiegają grupowo i indywidualnie, w zależności od schorzenia uczestnika, od stopnia niepełnosprawności oraz od sprawności manualnej oraz możliwości.Uczestnicy poznają praktyczną stronę obsługi komputera tj. funkcjonalność systemu operacyjnego Windows, zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji i korekty tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej (kartki okolicznościowe, zaproszenia, dyplomy), drukowanie, laminowanie, bindowanie oraz posługiwanie się aparatem cyfrowym. Wykonują zdjęcia, które są odzwierciedleniem ich postrzegania świata. Uczą się nowoczesnej techniki i praktycznego jej zastosowania. Nagrywają płyty CD oraz DVD, które wykorzystywane są na potrzeby zajęć Warsztatowych.Dużą uwagę przywiązuje się do pracy w edytorze tekstu Word, który ma na celu kształcić umiejętność poprawnego rozmieszczania tekstu na stronie, zmianę czcionki, kopiowanie, tworzenie tabel i formatowanie ich. W tym programie uczestnicy wykonują najważniejsze dokumenty wykorzystywane w codziennym życiu.W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjno – rozrywkowe w celu podtrzymania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia.W ramach zajęć pracowni muzyczno – komputerowej prowadzona jest muzykoterapia czynna i bierna oraz zajęcia mające na celu umuzykalnianie i relaksację.

Pracownia rękodzieła

W pracowni rękodzieła zajęcia prowadzone są za pomocą metod i technik indywidualnie dobranych do możliwości i umiejętności oraz stopnia niepełnosprawności uczestników.Dużą uwagę poświęca się ćwiczeniom czynności dnia codziennego co pozwala na poprawę samodzielności życia. W tym celu uczestnicy wykonują czynności tj. zapinanie guzików i przyszywanie ich, sznurowanie obuwia, cerowanie odzieży. Podopieczni uczą się również pisać swoje imiona, natomiast dla osób umiejących czytać i pisać prowadzone są ćwiczenia podtrzymujące tę umiejętność.W arteterapii uczestnicy rozwijają swoje wyobrażenia za pomocą pracy na materiale dydaktycznym tj. malowanie farbami na sklejce, dykcie i kartonie, wyklejanie z plasteliny i bibuły oraz papieru kolorowego, malowanie kredkami, wykonywanie węzłów z makramy, haftowanie i poznanie różnego rodzaju ściegów ręcznych.Techniki te mają wpływ na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokowo ruchową. Poprzez prace grupowe i indywidualne uczestnicy uczą się odpowiedzialności za wykonane zadanie, wyrabiają w sobie umiejętność współdziałania i współpracy.
Pracownia umiejętności społecznych i komunikacji

Pracownia umiejętności społecznych i komunikacji