Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie

Czubin 13, 05-840 Brwinów

tel/fax: (022) 729-69-03
e-mail: sdsczubin@liczasieludzie.com