Kadra

W skład zespołu wspierająco – aktywizującego wchodzą:

  1. Kierownik – Edyta Kamińska
  2. Starszy Specjalista Pracy z Rodziną – Katarzyna Wdowiak
  3. Psycholog – Marta Jakubiak
  4. Pracownia plastyczna : Terapeuta – Eliza Chrzanowska-Łodzińska
  5. Pracownia Gospodarstwa Domowego : Terapeuta – Iwona Sochańska
  6. Pracownia komputerowa : Terapeuta – Agnieszka Zaperty
  7. Opiekun – Kamil Wojnarowski
  8. Świetlica : Opiekun – Andrzej Góralczyk