Kadra

W skład zespołu wspierająco – aktywizującego wchodzą:

  1. Kierownik – Pełniąca funkcje kierownika Iwona Sochańska
  2. Starszy Specjalista Pracy z Rodziną – Katarzyna Wdowiak
  3. Psycholog – Barbara Staszewska
  4. Pracownia plastyczna : Opiekun Joanna Jarkiewicz
  5. Pracownia Gospodarstwa Domowego : Terapeuta – Iwona Sochańska
  6. Pracownia komputerowa : Opiekun Kamil Wojnarowski
  7. Świetlica : Opiekun – Dorota Kostkowska