Zostań darczyńcą

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym naszych działań prosimy o wpłaty na konta. Otrzymane środki pozwolą nam na realizację zadań statutowych, umożliwią pełniejsze korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo a także niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Konto Stowarzyszenia

84 1240 2164 1111 0010 9344 4441

Konto Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie

62 1240 2164 1111 0010 9344 4643

Konto Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie

96 1240 2164 1111 0010 9344 4904