Pracownie

Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności i zdolności, które są realizowane na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji oraz dopasowane są do indywidualnych możliwości uczestników.
Usprawniane są zdolności manualne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała oraz grafomotoryka są realizowane poprzez metody tj. rysunek i malarstwo (nauka kolorowania, kalkowania i nanoszenia farb konturowych oraz zamalowywania powstałych pól, wykonywanie prac za pomocą kredek, suchych pasteli, plasteliny, malowanie na szkle i ceramice tj. słoiki, wazoniki).
Kolejną techniką jest papieroterapia, w skład, której wchodzi opanowanie podstawowych operacji tj. wydzieranie, ugniatanie, naklejanie oraz wykonywanie prac plastycznych z kolorowej bibuły i plasteliny. Ulubioną techniką uczestników jest zdobienie powierzchni szklanych i drewnianych metodą decoupage, jest to zastosowanie różnego rodzaju materiałów, zapoznanie z różnorodnością lakierów, płynów, klei i ich zastosowaniem w połączeniu z w/w. materiałami oraz zastosowanie technik – stosownie do materiału (szkło, drewno, ceramika). Doskonali się prace z materiałów wtórnych tj. skórka i materiał, polega na wycinaniu i tworzeniu własnych kompozycji.
Zajęcia pracowni plastycznej uczą wzajemnej współpracy w grupie i niesienia pomocy innym, kształtowania nawyków, umiejętności oraz zachowań wynikających z programu terapii i indywidualnego programu rehabilitacji uczestników. Mają na celu także wdrażanie do prac porządkowych w pracowni i na terenie ośrodka tj. zamiatanie, ścieranie kurzy, mycie podłóg. Wszystkie wykonywane prace, czynności mają na celu w głównej mierze podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz dbałości o porządek w miejscu pracy i higienę osobistą.

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego wyposażona jest w niezbędny sprzęt AGD, w której uczestnicy utrwalają bądź nabywają nowe umiejętności w zakresie: przygotowywania prostych posiłków, obsługi urządzeń i sprzętu kuchennego.

Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej Uczestnicy terapii wykonują, stosując wiele różnych technik, nie tylko malarskich, prace plastyczne, które później są prezentowane na ścianach pracowni, a także w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Pracownia komputerowa

W pracowni komputerowej ma miejsce terapia przez naukę m. in. pisania osobistych i urzędowych pism, korzystania z internetu i z programów graficznych (np. Corel), a także obsługi urządzeń biurowych, takich jak drukarka i xero.

Świetlica

Na świetlicy Uczestnicy jedzą przygotowany posiłek, a także oglądają programy i filmy w telewizji oraz grają w karty, gry stolikowe (puzzle, chińczyk, gry logiczne i t.p.), rozwiązują krzyżówki…

Klubo-kawiarnia

Klubo-kawiarnia to najpóźniej oddana do użytku pracownia naszego Domu, w której Uczestnicy mogą oglądać programy telewizji satelitarnej oraz brać udział w treningach – organizowanych także przez osoby i fundacje.